Miért látszóbeton?

A kortárs építészet nagy újrafelfedezése a látszóbeton. Az építészet, a dizájn és a betonipar egyre nagyobb figyelmet szentel a betonok újszerű építészeti és mérnöki alkalmazásainak; kutatóműhelyek jelentkeznek újabb és újabb innovatív eredményekkel (öntisztuló beton, fényáteresztő beton, betonbútorok stb.). A minőségi betonépítés, ezen belül a látszóbetonok építése ma már csúcstechnológia, az építőipar felső kategóriája.

4123026414_3a4ed78a9e_b

A beton a XX. század első felének modern építészeti hagyományai után ma egy új építész és mérnök generáció kezében válik térformáló anyaggá. A beton egyszerre szerkezet, tér és felület. Ez az építészeti és mérnöki gondolkodásmód a létrejövő objektumot megbonthatatlan egységként kezeli; az anyagok, formák, felületek az egységes építészeti koncepció megvalósulásának szereplői. E gondolkodás mesterművei sorra épülnek fel a világszerte.

A látszóbeton felületek építése iránti igény egyre erősebb Magyarországon is. Napjainkban a kiviteli terveken mind többször szerepel a ?látszóbeton felület? megjelölés ? megvalósult minőségi látszóbeton példával viszont alig találkozunk. A technológia pedig rendelkezésre áll ? hol lehet a probléma?

A szimpózium célja

A zsalu mint öntőforma, illetve a beton mint élő anyag adják a végleges látszóbeton felületet ? így végső soron a kivitelezés technológiája válik primer építészetté. A látszóbetonok tervezése és a kivitelezése tehát nem választható el élesen egymástól. Ezért a látszóbetonok tervezése új tervezői szemléletet kíván meg: már a tervezés fázisában kivitelezési kérdések kezelésére van szükség. A látszóbetonokkal kapcsolatos információk, ismeretek hazánkban azonban csak rendkívül hiányosan állnak a tervezők rendelkezésére. Az információhiány, a látszóbetonokkal kapcsolatos tudás és tapasztalat hiánya nagyban hátráltatja a minőségi látszóbeton szerkezetek létrejöttét.

A szimpózium célja az építész tervezők számára elérhetővé tenni a látszóbeton szerkezetekkel kapcsolatos alapvető információkat, megismertetni a látszóbeton felületek tervezési lehetőségeit és korlátait, felhívni a figyelmet a kortárs betonépítészet legjelentősebb eredményeire. A szimpózium emellett szélesre tárja a beton horizontját: ezért a meghívott előadók között neves külföldi és hazai szakemberek, tervezők, építészek, valamint gyakorló kivitelezők jelen vannak.

Építész kamarai kreditpontos rendezvény: 3 kreditpont